Baza danych i zarządzanie ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości pobierz

autor: Jerzy Adamiczka
Kwartalnik Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych
Rzeczoznawca Majątkowy Nr 1 (41) styczeń – marzec 2004


Poruszane zagadnienia:

  • Konferencja w siedzibie Związku Banków Polskich pt.:”Baza danych i zarządzanie ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości”
  • Współzarządzanie ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości – rola rzeczoznawcy majątkowego