Cenność przestrzeni – potencjał dla inwestorów, projektantów i decydentów pobierz

autor: arch. Jerzy Adamiczka
Ogólnopolskie czasopismo izby architektów RP
Zawód: Architekt nr #39


„Analizując wartość przestrzeni jako nieruchomości, na którą składa się teren, budynek, architektura, przeznaczenie, funkcja…, trzeba mieć świadomość, że jest to jedno z najbardziej skomplikowanych dóbr na rynku. Prawidłowa wycena wymaga szerokiej wiedzy rzeczoznawcy i wyboru odpowiedniej metody analizy. Warto przy tym pamiętać, że na zmianę wartości nieruchomości wpływają także decyzje o zmianie jej przeznaczenia…”

Poruszane zagadnienia:

  • Co to jest przestrzeń?
  • Wartość nieruchomości
  • Finansowe skutki uchwalania mpzp
  • Potencjał nieruchomości celem inwestora
  • Wycena z minimalizacją ryzyka
  • Błędy pozornego podobieństwa
  • Metoda wyceny a koniunktura rynku