Analiza i badanie rynku

Rynek nieruchomości jest rynkiem dynamicznym, na którym w sposób nieustanny zachodzą zmiany w odniesieniu do poziomu cen, preferencji konsumentów, uregulowań prawnych itp. Jednym z najważniejszych elementów, niezbędnym do podjęcia prawidłowych decyzji biznesowych jest posiadanie jak najszerszej wiedzy na temat aktualnych tendencji na rynku oraz zdolność prognozowania kierunków jego rozwoju. Specjaliści ADAMICZKA CONSULTING posiadają duże i szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz i rynku nieruchomości w odniesieniu do różnych jego sektorów od badania rynku nieruchomości rolnych, poprzez mieszkaniowe do nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarówno sprzedaży jak i najmu.
Naszym Klientom: oferujemy między innymi:

  • badania trendów rynkowych,
  • badania poziomów cen i czynszów (w tym dla powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych i produkcyjnych oraz mieszkalnych), badanie wysokości stawek dzierżawnych gruntu,
  • oceny atrakcyjności inwestycji w świetle podjęcia decyzji biznesowych
  • ocenę poziomu możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanych inwestycji lub możliwych do uzyskania poziomów cen przy zakładanej sprzedaży,
  • analizy SWOT nieruchomości lub planowanej inwestycji,
  • analizy „HIGHEST AND BEST USE” (HABU) dla nieruchomości.