Doradztwo

Doradztwo prawne na rynku nieruchomości

Specjaliści ADAMICZKA CONSULTING specjalizują się w prawie nieruchomościowym i w każdym z obszarów prawa związanym z nieruchomością pomogą Państwu w rozwiązaniu problemu, podpowiedzą możliwe jego rozwiązanie oraz skutecznie doradzą i przeprowadzą cały proces w Państwa imieniu.

Doradzimy i pomożemy Państwu w sprawach takich jak:

 • badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • inwentaryzacja i wyodrębnienie lokali wraz z określeniem udziałów i części wspólnych nieruchomości,
 • wyznaczenie i określenie wynagrodzenia ze służbności osobiste i drogowe oraz służebności przesyłu
 • wywłaszczenia nieruchomości, w tym pomoc przy uzyskaniu słusznego odszkodowania
 • badanie i analiza wysokości nałożonych opłat (w tym przy aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste)
 • badanie i analiza możliwości zmiany stawki procentowej za użytkowanie wieczyste
 • analiza i pomoc przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Służymy również swoją pomocą w sprawach odszkodowawczych związanych z nieruchomościami. To właśnie rzeczoznawca majątkowy jest osobą uprawnioną do określania różnego rodzaju odszkodowań związanych z nieruchomościami oraz prawami związanymi z nieruchomościami.

Odszkodowania i wywłaszczenia

Specjaliści z ADAMICZKA CONSULTING przygotowani są do doradztwa i prowadzenia spraw w zakresie wywłaszczeń nieruchomości oraz odszkodowań za ograniczenie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Skutecznie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spraw. 

Sprawy odszkodowawcze obejmują m.in.:

 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w związku z poszerzeniem lub budową nowej drogi publicznej, w tym również w związku z budową autostrad oraz wywłaszczenia w związku z EURO 2012,
 • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (związanej z przebiegiem gazociągu, wodociągu, linii napowietrznej itp.),
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (poprzez jej zajmowanie bez tytułu prawnego, w tym najem, użytkowanie nieruchomości jako drogi przechodu i przejazdu lub przesyłu, użytkowanie nieruchomości w jakikolwiek innych sposób ograniczający własność np. poprzez utrzymywanie infrastruktury typu linie elektroenergetyczne, gazociągi, wodociągi itp.).

Budowa dróg przyspieszyła. Obowiązuje nowa specustawa o przejmowaniu nieruchomości przez Państwo. Właścicielowi należy się sprawiedliwe odszkodowanie za pozbawienie lub ograniczenie prawa własności.Właściciel też ma prawo do doradcy, który rzetelnie oceni wielkość odszkodowania.
Przez Twoją nieruchomość przebiega linia napowietrzna, przechodzi gazociąg lub wodociąg, na budynku zawieszone są przewody sieci trakcyjnej? Nikt nigdy nie uzgadniał przebiegu, ani nie zapłacił za to? Masz prawo do odszkodowania! Należy Ci się wynagrodznie za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości oraz wynagrodzenie za to, że w następonych latach nadal ktoś będzie z Twojego gruntu korzystał. W niektórych przypadkach możliwe jest również zwolnienie nieruchomości z dlaszego zajęcia przez infrastrukturę.
Wielokrotnie konieczne jest prowadzenie rozmów i sporządzanie dokumentów, które wymagają znajomości prawa, doświadczenia, jak i wiedzy na temat skutków ingerencji na nieruchomości, w tym stopnia ograniczenia. Prowadzone przez ADAMICZKA CONSULTING sprawy i zdobyte w ich trakcie doświadczenie pozwalają skutecznie przeprowadzać procesy odszkodowawcze.

Wiesz, że niedługo linia napowierzna będzie budowana? A może autostrada? droga ekspresowa? lub inna droga publiczna?
Nie ma na co czekać. Wysokość Twojego odszkodowania uzależnona jest wprost od wartości nieruchomości oraz od stopnia ingerencji w Twoją nieruchomość. Na ten temat najlepszą wiedzę mają rzeczoznawcy majątkowi, którzy jako osoby uprawnione potrafią takie odszkodowanie wyliczyć lub sprawdzić czy proponowane odszkodowanie jest sprawiedliwe. Nasza firma dodatkowo skutecznie przeprowadzi proces uzyskania odszkodowania.

Służymy naszą pomocą, gdy zachodzi potrzeba zachowania dyskrecji, zapewniając możliwość odbycia poufnego spotkania w naszym biurze lub bezpośrednio na nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne

W Polsce i zagranicą można znaleźć dobre produkty inwestycyjne. Takich inwestycji szukają jednak wszyscy. Na tak konkurencyjnym rynku, jak nasz rynek krajowy i zagraniczny pozostaje niewiele czasu na analizę inwestycji i podjęcie szybkiej decyzji. W tych warunkach sprawdza się powiedzenie „czas to pieniądz”.

ADAMICZKA CONSULTING pomoże Ci ocenić sytuację każdej oferty inwestycyjnej na krajowym rynku nieruchomości oraz na rynkach zagranicznych, w miejscach gdzie współpracujemy z naszymi partnerami.

Specjaliści ADAMICZKA CONSULTING sprawdzą stan prawny nieruchomości, zapisy księgi wieczystej, zweryfikują tytuł prawny do nieruchomości, sprawdzą jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zidentyfikują potencjał nieruchomości, ale również wszystkie zagrożenia. Przeprowadzą również wnikliwe badanie rynku i pomogą w zakresie zdobycia finansowania potencjalnej inwestycji.

ADAMICZKA CONSULTING specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym w zakresie:

 • inwestycji na rynku nieruchomości,
 • inwestycji planowanych,
 • inwestycji w toku,
 • inwestycji zrealizowanych,
 • inwestycji w aspekcie rynku lokalnego i ryzyka,
 • inwestycji w aspekcie warunków finansowych,
 • raportów opłacalności,
 • stanów prawnych nieruchomości i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aktualna oferta sprzedaży znajduje się w zakładce NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ.