Facility Management

Optymalizacja układu przestrzennego nieruchomości i powiązań funkcjonalnych w  firmie pozwalająca osiągnąć lepszą niż dotychczas efektywność w ramach prowadzonej działalności.

Kluczowym aspektem jest całościowe podejście do procesu inwestycyjnego, zarówno w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, jak i projektowania architektonicznego. Kompleksowe wykorzystanie wiedzy oraz technologii, w połączeniu z dogłębną analizą potrzeb użytkownika, pozwala wydobyć pełen potencjał ukryty w inwestycji. Celem działań w ramach facility management jest efektywne wykorzystanie nieruchomości i jej zasobów do optymalnego pomnażania kapitału firmy.

Optymalizując funkcjonowanie firmy u naszych klientów przeprowadzamy go przez kolejne etapy:

  • analiza powiązań funkcjonalnych i przestrzennych
  • planowanie zmian i ewentualnych inwestycji
  • analizy i badanie rynku
  • programowanie obiektów architektonicznych
  • budowanie relacji przestrzenno- funkcjonalnych
  • badanie potrzeb i tworzenie architektonicznego wizerunku

Zdajemy sobie sprawę, że o powodzeniu inwestycji, decydują nie tylko dobrze przygotowane opracowanie, projekt czy wycena, ale dobrze zaprogramowany i przewidziany proces inwestycyjny, który pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i środków. Dzięki takiemu podejściu zużywamy minimalną ilość zasobów przy jednoczesnym maksymalnym (optymalnym) wykorzystaniu środków.