Innowacje Rynku Nieruchomości

Wystąpienie pt.
„Europejski System Uznania Zawodowego”

autor: Jerzy Adamiczka
Innowacje Rynku Nieruchomości
Wrocław, 18.07.2012