Jerzy Adamiczka

Projektowaniem zajmuje się od 1985r. , a gospodarką nieruchomościami od 1990r., jako właściciel i współwłaściciel firm konsultingowych. Osobiście wykonał setki wycen nieruchomości, prowadził działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Wykonał wiele wycen przedsiębiorstw, spółdzielni i innych firm, oraz recenzji wycen przedsiębiorstw do prywatyzacji dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jako architekt wykonał wiele projektów architektoniczno-budowlanych w tym m. in. jest głównym projektantem dwóch obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych na 10.000 mieszkańców, jest również głównym projektantem projektu rewaloryzacji i przebudowy Zamku w Międzylesiu na centrum hotelowo-konferencyjne wraz z basenem i centrum Spa. Występował również jako inspektor nadzoru.

Wykonuje analizy opłacalności inwestycji z analizą wrażliwości i opracowania określające prawdopodobieństwo zaistnienia określonej ceny nieruchomości (niepewność w wycenie).

Doświadczenie

od 1990

Właściciel i Główny Projektant osobiście prowadzący firmę – Adamiczka Consulting

Wykształcenie

2004-2006

Sheffield Hallam University, MsC/Postgraduate Diploma in Property Appraisal & Management
tytuł zawodowy: Master of Science with Distinction

1981-1987

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka
tytuł zawodowy: magister inżynier architekt

Tytuły i uprawnienia

od 2008

REV – Recognise European Valuer (Uznany Rzeczoznawca Europejski)

od 2007

MRICS – Professional member of The Royal Institution of Chartered Surveyors (członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych rzeczoznawców w Londynie)

od 1999

licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (świadectwo  nr 682 z 1999r.)

od 1994

uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (świadectwo  nr 864 z 1994r.)

od 1993

uprawnienia projektowe w pełnym zakresie i wykonawcze nr   68/93/UM

Wyróżnienia i nagrody

  • Srebrny Medal „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. PRO AEQUO ET BONO.”
  • Złota Odznaka  Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”
  • Złota Odznaka Honorowa – Zasłużony dla Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  we Wrocławiu

Funkcje w organizacjach zawodowych i praca społeczna

Obecnie

od 2015

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (SRM) we Wrocławiu

od 2005

Członek Komisji Standardów przy PFSRM (przez 1 kadencję Przewodniczący Komisji Standardów ;  lider dwóch standardów zawodowych i członek zespołów kilku innych standardów)

Wcześniej

przez 21 lat (1993-1996; 1997-2015)

Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (SRM) we Wrocławiu

przez 15 lat (1997-2012)

Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (SRM) we Wrocławiu

przez 7 lat

Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)

przez 13 lat (1998-2011)

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych podkomisji ds szacowania nieruchomości

przez 8 lat

Pełnomocnik PFSRM  do spraw kontaktów ze  Związkiem Banków Polskich (ZBP) oraz członek Rady Programowej Szkolenia Bankowego

przez 9 lat

Pełnomocnik PFSRM ds. praktyk zawodowych. kreator i główny inżynier systemu praktyk zawodowych w systemie uprawnień zawodowych dla rzeczoznawców Majątkowych [był to jeden z kluczowych elementów (obok studiów dziennych i podyplomowych oraz egzaminów) stanowiący o jakości systemu uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych w Polsce, który to system jest postrzegany jako jeden z najlepszych w Europie i na Świecie]

przez 2 kadencje (od 1995)

Członek Komisji Arbitrażowej PFSRM w Warszawie

od 1995

Członek  i przewodniczący (przez 2 lata) Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen SRM we Wrocławiu

przez 2 kadencje

Członek Komisji REV (Uznania Zawodowego Rzeczoznawców) przy TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations)

przez 2 kadencje

Członek korespondent Komisji EVA (Komisji Standardów) TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations)

oraz

Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Członek Rady i sekretarz Dolnośląskiego Instytutu Nieruchomości

Wybrane osiągnięcia

  • Był jednym z organizatorów pierwszego pilotażowego programu  TEGOVA uznania zawodowego rzeczoznawców i bankowców dzięki któremu 250 rzeczoznawców z Polski jako pionierzy uzyskało tytuł REV (Recognise European Valuer), o który dzisiaj starają się rzeczoznawcy wszystkich krajów Europy,
  • Brał udział w zespołach Wojewódzkich opiniujących akty prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz  zespołach doradczych gmin w zakresie gospodarki nieruchomościami,
  • Odpowiadał za regionalny portfel zabezpieczeń kredytowych ( w tym nieruchomości) w jednym z największych banków w Polsce – CitiBank Handlowy, doradzał również w BGK,
  • Działał na rzecz umocnienia pozycji rzeczoznawców w Bankach i poprawy Jakości Zabezpieczeń Wierzytelności (głównie kredytów). W odpowiedzi na krytykę jakości wycen w środowisku bankowym był jednym z pomysłodawców i doprowadził do zaakceptowania przez ZBP, Komisję Nadzoru Finansowego Standardu zawodowego „Wyceny dla Zabezpieczenia Wierzytelności” – jest to do dzisiaj jedyny uzgodniony z Rządem standard Zawodowy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Publikacje

Jest autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny gospodarki nieruchomościami w czasopismach naukowych i monografiach polskich i międzynarodowych.

Posiada liczne publikacje w wydawnictwach fachowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, artykuły w biuletynie SRM we Wrocławiu, w „Rzeczoznawcy Majątkowym”  PFSRM, w „Nieruchomościach” C.H. Beck, w czasopiśmie Zawód Architekt, prasie ogólnopolskiej (Puls Biznesu), Rzeczpospolita i inne oraz lokalnej (Wokół Wrocławia); liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych, recenzje wydawnictw fachowych z zakresu gospodarki nieruchomościami i wiele innych. Wybrane pozycje dostępne pod linkiem „Publikacje.”