Konferencja: „Kościół. Piękno i kicz”

Konferencja: Kościół. Piękno i kicz ESK

Uczestniczyliśmy w konferencji. Dyskusje w ramach poszczególnych paneli były interesujące, żeby nie powiedzieć emocjonujące, a wykład Romualda Loeglera niezwykle frapujący. Podczas dyskusji panelowej okazało się, że wydawałoby się jednoznaczne pojęcie sacrum – różnie bywa pojmowane.

Jeden z paneli dotyczył bardzo ciekawej pozycji książkowej –  Architektura VII dnia autorstwa: Izy Cichońskiej, Karoliny Popery i Kuby Snopka. Ujęło nas między innymi to, że nie ocenia, nie etykietuje, a zamiast tego przedstawia szeroki, pogłębiony materiał dotyczący architektury sakralnej osadzony w bardzo szerokim kontekście. Najciekawsze jednak jest to, że materiał przedstawiony w książce to zaledwie kilka procent informacji zebranych i usystematyzowanych przez autorów. Ogrom włożonej pracy budzi szacunek – gratulujemy!

Uczestnicy konferencji mieli też unikalną we Wrocławiu okazję wysłuchania wykładu Romualda Loeglera. Pan Romuald ze swadą opowiadał, nie tylko architekturze sakralnej, ale także o kulisach budowania kościołów w powojennej Polsce.

Dziękujemy również za ciepłe słowa, pytania oraz uwagi, które padły pod adresem naszego projektu kościoła, w trakcie panelu, do którego jako laureaci konkursu byliśmy zaproszeni.

Więcej o programie konferencji <tutaj>.

*grafika ze strony organizatora: Architektura ESK Wrocław 2016