Publikacja o komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Niedawno w Pracach Naukowych UE nr 408, ukazał się artykuł autorstwa Hanny Adamiczki i Bartosza Adamiczki pt. „Analiza i ocena stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej we Wrocławiu.”