Rzeczoznawstwo jako zawód zaufania publicznego a wycena na potrzeby sektora bankowego pobierz

autor: Jerzy Adamiczka
Kwartalnik Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych
Rzeczoznawca Majątkowy Nr 4 (44) październik – grudzień 2004


„Rozważając rzeczoznawstwo majątkowe jako zawód zaufania publicznego nie można nie odnieść się do bankowości. Jest to obszar działania rzeczoznawcy, który wymaga potraktowania tej profesji jako zawodu, do którego mamy szczególne, niczym nie zachwiane zaufanie.”

Poruszane zagadnienia:

  • Rola rzeczoznawcy i wyceny w procesie udzielania kredytów
  • Obiektywizm i kwestia stronniczości w pracy rzeczoznawcy majątkowego
  • Rola i waga uprawnień rzeczoznawcy majątkowego