Wystąpienie podczas konferencji w Miliczu

16-18 maja 2016 r. w Miliczu odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Gospodarka przestrzenna XXI wieku. Innowacyjność i przedsiębiorczość w regionach” organizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas konferencji Hanna Adamiczka wygłosiła referat pt. „Coolturalna rzeka w stolicy kultury”