Wystąpienia podczas dwóch konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym

Kwiecień dla części zespołu był miesiącem wystąpień na konferencjach. 14-16 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”.

Podczas konferencji Hanna Adamiczka wygłosiła referat.

Wystąpienie pt.
„Miasto „przodem czy tyłem” do rzeki?”
autor: Hanna Adamiczka

Z kolei 13 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Polityka miejska w wymiarze regionalnym – jakość, oczekiwania, problemy i bariery”.

Podczas konferencji Hanna Adamiczka i Bartosz Adamiczka wygłosili referaty oraz wystawili postery.

Wystąpienia pt.
„Rewitalizacja rzek we Wrocławiu jako element strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta”
autor: Hanna Adamiczka

„Budynki o nietypowej formie jako szczególny element tkanki miejskiej”
autor: Bartosz Adamiczka

Postery pt.
„Retrospektywna analiza funkcjonalna zasobu rzeki ujęta w malarstwie światowym”
autor: Hanna Adamiczka

„Architektura jako scenografia miasta”
autor: Bartosz Adamiczka