XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Wystąpienie pt.
„Szacowanie gruntów inwestycyjnych”

autor: Jerzy Adamiczka
XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych: Grunt to grunt – aktualne aspekty w szacowaniu
Katowice, 20-22.09.2007