Międzynarodowa Konferencja: „Od międzynarodowych do krajowych standardów wyceny”

Moderator panelu dyskusyjnego pt.
„Jakie są oczekiwania klientów wobec operatu szacunkowego?”

Jerzy Adamiczka
Międzynarodowa Konferencja: „Od międzynarodowych do krajowych standardów wyceny”
Warszawa, 31.01.2006


Uczestnicy panelu:

  • Karen Williams, Dyrektor Williams Appraisers
  • Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Inwestycyjny Funduszu ArkaBZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ
  • Dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska, Uniwersytet Łódzki