Rola założeń i jakości danych w procesie szacowania a niepewność wyceny pobierz

autor: Jerzy Adamiczka
Nieruchomości C.H. Beck
Nr 1 (89) styczeń 2006


„Są dziedziny funkcjonowania człowieka, gdzie bezwładność i wygoda ciągłego funkcjonowania raz opisanych i sprawdzonych w działaniu teorii pozwala spokojnie żyć specjalistom w bezpiecznym przekonaniu swojej wiedzy i wartości. Niestety, wycena, a w szczególności wycena nieruchomości do takich nie należy. Oczywiście, pewne paradygmaty z teorii wyceny się nie zmieniają, ale w związku z tym, że gospodarka i rynek podlegają ciągłemu rozwojowi (czy chcemy tego, czy nie), to teoria wyceny, sposób szacowania i przedstawiania wyniku wyceny musi również ulegać zmianie – musi nadążać za rynkiem. W związku z tym musi ulec zmianie rola rzeczoznawcy majątkowego, który w procesie szacowania stara się zaobserwować i przedstawić zjawiska rynkowe w sposób pozwalający na otrzymanie w wyniku wyceny maksymalnie zobiektywizowanej wartości rynkowej.”

Poruszane zagadnienia:

  • Wartość – czynnik subiektywny czy obiektywny?
  • Wycena – nauka czy sztuka?
  • Przegląd literatury w zakresie niepewności wyceny
  • Niepewność wyceny
  • Aspekt etyczny niepewności wceny