Kompleks działek (Zgorzelec)_1 Kompleks działek (Zgorzelec)_2 Kompleks działek (Zgorzelec)_3 Kompleks działek (Zgorzelec)_4 Kompleks działek (Zgorzelec)_5 Kompleks działek (Zgorzelec)_6 Kompleks działek (Zgorzelec)_7

Kompleks niezabud. działek (Zgorzelec) – tereny zab. usługowej i stacji paliw

1. Lokalizacja

  1. Działki położone przy obwodnicy Zgorzelca

2. Obsługa komunikacyjna

  1. Doskonały dojazd
  2. wykonany zjazd z obwodnicy z wydzielonymi pasami ruchu do skrętu w obu kierunkach jazdy.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

U 6 – tereny zabudowy usługowej, tereny stacji paliw
UM 6 – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej

Przeznaczenie uzupełniające:

  • tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych
  • tereny usługowo – produkcyjne
  • parkingi na samochody osobowe – wydzielone
  • tereny zieleni urządzonej
  • tereny infrastruktury technicznej słuŜące wyłącznie obsłudze planu
    Kompleks działek (Zgorzelec)_0