Nieruchomość gruntowa ( Krajków) pod Wrocławiem_1 Nieruchomość gruntowa ( Krajków) pod Wrocławiem_4 Nieruchomość gruntowa ( Krajków) pod Wrocławiem_5 Nieruchomość gruntowa ( Krajków) pod Wrocławiem_6 Nieruchomość gruntowa ( Krajków) pod Wrocławiem_3

Nieruchomość gruntowa ( Krajków) pod Wrocławiem- przy zjeździe z autostrady A4

1. Dane ewidencyjne

  1. Gmina żórawina, obręb Krajków
  2. Działki nr 30, 31
  3. Powierzchnia – 4,7 ha
  4. Oznaczenie użytków – RI, RII, RIIIa, RIVa

2. Lokalizacja

  1. Położenie nieruchomości – województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina śórawina, obręb Krajków.
  2. Nieruchomość zlokalizowana jest pod Wrocławiem, przy zjeździe z autostrady A4 na Wrocław Wschodni, w odległości ok. 15 km na południe od Wrocławia.

3. Obsługa komunikacyjna

  1. Działki nr 30, 31 obsługiwane są od strony wschodniej bezpośrednio z drogi powiatowej nr 1948D (dz. nr 40/1).
  2. Wzdłuż wschodnich granic działek przebiega droga gminna (dz. nr 37).

4. Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy śórawina działki nr 30, 31 przeznaczone są pod działalność produkcyjno – usługową. Działki oznaczone są symbolem PU – strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Zgodnie z zapisami Studium:

  1. Zaleca się, aby wysokość nowo realizowanej lub modernizowanej zabudowy nie przekraczała 12 m.
  2. Uciążliwości działalności produkcyjnej lub usługowej winny zamykać się w granicach własności inwestora lub nie przekraczać granicy terenów o podobnych funkcjach.