Próba aplikacji nowych standardów wyceny do określenia wysokości „odszkodowania za przesył” na nieruchomości o funkcji komercyjnej na etapie negocjacji pobierz

autorzy: Magdalena Małecka, Jerzy Adamiczka
Kwartalnik Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych
Rzeczoznawca Majątkowy Nr 3 (59) lipiec – wrzesień 2008


„Artykuł opisuje rynkowy sposób podejścia do wyceny wszystkich elementów wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na etapie negocjacji, na przykładzie zabudowanej nieruchomości komercyjnej.”

Poruszane zagadnienia:

  • Podstawy prawne
  • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności
  • Podstawy zasad wyceny
  • Przykład aplikacyjny z wykorzystaniem nowych standardów
  • Wyceny powszechnie wykonywane (na etapie rokowań)

UWAGA: Artykuł do pobrania powyżej to skrót właściwego artykułu. Poniżej cały artykuły do pobrania:

Cały artykuł możesz zamówić – koszt 50 zł netto + Vat