XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Wystąpienie pt.
„Prace PFSRM na rzecz obniżenia ryzyka banków i instytucji finansowych – nowy Standard wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym instrumenty ograniczające ryzyko instytucji finansowych”

autor: Jerzy Adamiczka
XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
Wrocław, 22-24.09.2009