Plac Wilenski w Drezdenku konkurs projekt placu wizualizacja drezdenko projekt-plaprojekt placu aksonometria drezdenko projekt-plaprojekt placu schematy drezdenko projekt-plaprojekt placu schematy 2 drezdenko projekt-plaprojekt placu rzut drezdenko projekt placu wizualizacja 2 drezdenko

Plac Wileński w Drezdenku

Dane

obiekt: Plac Wileński w Drezdenku
lokalizacja: Drezdenko
inwestor: Urząd Miasta Drezdenko
zakres: projekt koncepcyjny – konkurs
autor: Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma, Mateusz Chodorowski
projekt: 2016

Opis

Główną ideą jest stworzenie możliwości zmiany aranżacji placu w zależności od zaistniałych potrzeb funkcjonalnych. W tym celu zaprojektowano system mobilnych donic z drzewami oraz zaproponowano scenariusze ich ustawienia dając możliwość dostosowania charakteru placu do zaistniałej sytuacji w mieście. Dzięki temu w upalny dzień mieszkańcy mogą skryć się w cieniu rozstawionych na placu drzew, innym razem drzewa te mogą stanowić tło oraz ramy dla oficjalnej uroczystości, lub też mogą tworzyć zimowy zagajnik w czasie gdy ustawiona zostanie świąteczna choinka. Całość rozwiązania oparta jest o modularny podział posadzki placu.

Bardzo ważnym elementem projektowanej kompozycji jest jej główna oś, nazwana osią wydarzeń – jest to linia łącząca dawne tereny twierdzy, plac Wileński oraz Stary Rynek. Jest ona ściśle związana z samym Drezdenkiem jak i projektowanym akcentem architektonicznym. Metalowa wstęga stanowić ma kronikę miejską – wygrawerowane mają zostać na niej najważniejsze wydarzenia historyczne związane z jego życiem. Ponadto kronika ta będzie mogła być stale uzupełniana o nowe, ważne wydarzenia. W miejscu kulminacyjnym placu, wstęga została wywinięta i przybiera kształt orła – inspirowany herbem Drezdenka. Stworzony w ten sposób akcent architektoniczny dopełnia tafla szkła artystycznego wewnątrz kształtu. Cały monument został delikatnie wyniesiony w względem poziomu posadzki placu.

Obecnie głównym problemem jest nieuporządkowanie przestrzenne placu oraz dominująca funkcja komunikacyjna. Chcąc osiągnąć zaplanowane cele, plac poddano reorganizacji i rearanżacji. Jego ostateczną formę kształtowały następujące czynniki:

  • uspokojenie ruchu: w tym celu podniesiono plac, zmieniono miejscowo nawierzchnię ulic; ulice w ramach działki nr 618 zamieniono na ciągi pieszo-jezdne oraz zmniejszono ich szerokość,
  • rozwinięcie placu: istnieje możliwość zamknięcia ciągów pieszo-jezdnych i parkingów dla ruchu kołowego w celu tymczasowego zaadaptowania ich powierzchni na plac,
  • kompozycja pasowa: zachowano i podkreślono pasową kompozycję placu,
  • oś wydarzeń z monumentem: zgodnie z ideą projektową podkreślono najważniejszy kierunek; dodatkowo wzdłuż osi zaprojektowano fontannę,
  • strefa wejściowa na plac: ustalono strefę wejściową na plac, będącą jednocześnie placem wejściowym przed Urzędem Miejskim,
  • strefa wielofunkcyjna z modularnym podziałem posadzki: jako element przewodni dla projektowanych scenariuszy zaproponowano wprowadzenie modularnej posadzki,
  • mobilne donice z drzewami: stanowią główny element zmiennych aranżacji placu,
  • przystanek autobusowy, trasa i stojaki rowerowe: przystanek autobusowy przeniesiono na ul. Lwowską, gdzie zaproponowano również wprowadzenie trasy rowerowej; na każdym z rogów placu zaproponowano stojaki rowerowe,