XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych: „Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem”

Wystąpienie i publikacja pt.
„Cenność przestrzeni – potencjał wykorzystania przestrzeni i jej wartościowanie”

autor: Jerzy Adamiczka
XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych
Katowice, 28-30.09.2011


Poruszane zagadnienia:

  • Co to jest przestrzeń?
  • Wartość nieruchomości
  • Finansowe skutki uchwalania mpzp
  • Potencjał nieruchomości celem inwestora
  • Wycena z minimalizacją ryzyka
  • Metoda wyceny a koniunktura rynku
Poniżej link do publikacji:

 „Cenność przestrzeni – potencjał wykorzystania przestrzeni i jej wartościowanie”