Cenność przestrzeni – potencjał wykorzystania przestrzeni i jej wartościowanie pobierz

autor:  Jerzy Adamiczka
Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem
XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych
Katowice, 28-30.09.2011


„Nieruchomość warta jest tyle, ile rynek, czyli uczestnicy tego rynku, są w stanie za tę nieruchomość zapłacić – czyli tyle, ile wart jest potencjał tkwiący w nieruchomości. To jest podstawowa teza artykułu, a przy okazji jest to podstawowy paradygmat teorii i praktyki wyceny…”

Poruszane zagadnienia:

  • Co to jest przestrzeń?
  • Wartość nieruchomości
  • Finansowe skutki uchwalania mpzp
  • Potencjał nieruchomości celem inwestora
  • Wycena z minimalizacją ryzyka
  • Metoda wyceny a koniunktura rynku