Zamek Pro Publico Bono pobierz

zamek-pro-publico-bonoautorzy: arch. Jerzy Adamiczka, współpraca: Bartosz Wokan
Ogólnopolskie czasopismo izby architektów RP
Zawód: Architekt nr #24  6_11

„Rewitalizacja zespołów pałacowych to proces wymagający dużych nakładów finansowych, ale też wiedzy projektowej, prawnej i… wyobraźni architektonicznej. W przypadku Zamku Międzylesie założono, że funkcja i projekt powinny z jednej strony pozwolić na realizację biznesowego charakteru obiektu, a z drugiej przywracać miastu historyczną przestrzeń. Ta rewitalizacja ma nadawać nowe znaczenie zabytkowemu obiektowi, podnosić jakość życia lokalnego społeczeństwa i stworzyć ważny dla lokalnej wspólnoty ośrodek kulturotwórczy.”…

Poruszane zagadnienia:

  • Rewitalizacja zespołów pałacowych
  • Historia Zamku w Międzylesiu
  • Rola Zamku w miejscowości i regionie
  • Przeprowadzone badania i analizy
  • Idea i proces projektowy
  • Współpraca z konserwatorem
  • Proces rewitalizacji, a interakcje społeczne