Forum Liderów Świata Energii

Wystąpienie pt.
„Wycena nieruchomości w kontekście służebności przesyłu – case study”

autorzy: Magdalena Małecka, Jerzy Adamiczka
Forum Liderów Świata Energii
Warszawa, 12-13.05.2010


Poruszane zagadnienia:

  • Podstawy prawne
  • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności
  • Podstawy zasad wyceny
  • Przykład wyceny: opis i uwarunkowania planistyczne
  • Założenia i sposób wyceny
Poniżej link do publikacji o podobnym zagadnieniu:

„Próba aplikacji nowych standardów wyceny do określenia wysokości „odszkodowania za przesył” na nieruchomości o funkcji komercyjnej na etapie negocjacji”