II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Miasto – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”

Wystąpienie pt.
„Analiza i ocena stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej we Wrocławiu”

autorzy: Hanna Bykowska, Bartosz Adamiczka
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Wrocław, 24-25.04.2014


Poruszane zagadnienia:

  • Rola komunikacji w aglomeracji miejskiej
  • Analiza komunikacji w mieście Wrocław
  • Omówienie problemów komunikacji we Wrocławiu
  • Rozwiązania podobnych problemów w Polsce i na świecie
  • Możliwości adaptacji zewnętrznych pomysłów na gruncie wrocławskim oraz omówienie dotychczasowych prób rozwiązania problemu